4 AM4:30 AM 
WBRC-DT
FOX

6.1
 
Good Day Alabama 4AM (New)
Good Day Alabama 4:30AM (New)
 
WBRC-DT2
BOUNCETV

6.2
 
The Wendy Williams Show (HD, New, 2/14/2020, TV-PG)
 
WBRC-DT3
CIRCLNET

6.3
 
Hee-Haw (1/01/1973, TV-G)
 
WBRC-DT4
LAFF

6.4
 
Paid Program (TV-G)
Paid Program (TV-G)
 
WBRC-DT5
GRIT

6.5
 
Paid Program (TV-G)
Paid Program (TV-G)
 
WBRC-DT6
QUESTNET

6.6
 
Modern Marvels - More Doomsday Tech (HD, 12/28/2004, TV-PG)
 
 4 AM4:30 AM