5 AM5:30 AM 
WLS-DT1
ABC

7.1
 
ABC 7 Eyewitness News @ 5AM (New)
ABC 7 Eyewitness News @ 5:30AM (New)
 
WLS-DT2
LIVEWELL

7.2
 
Let's Dish - Holiday Party Appetizers (Repeat, 11/21/2011, TV-G)
Let's Dish - Weeknight Dinners (Repeat, 2/04/2012, TV-G)
 
WLS-DT3
LAFF

7.3
 
Ellen - Ballet Class (2/08/1995, TV-PG)
Ellen - Guns 'N Ellen (2/15/1995, TV-PG)
 
 5 AM5:30 AM